Zmiana terminu

Z uwagi na przypadające święto w dn. 3.06.2021 Giełda Zoologiczna
zostaje przeniesiona na dzień 1.06.2021 w tych samych godzinach.