Stały dozór obiektu (w tym parkingi) przez firmę ochroniarską.