Handel w krytych, ogrzewanych halach to komfort dla sprzedawców i kupujących.